Lejn 100 Sena Inkurunata - Marija Bambina

Merħba fis-sit elettroniku tal-Kolleġjata Bażilika Marija Bambina ta' Senglea. F'dan is-sit għandkom issibu l-informazzjoni kollha li jista' jkollkom bzonn dwar din il-parroċċa. Fis-sezzjoni tal-Avviżi tistgħu ssibu mniżżlin l-attivitajiet kollha li jkunu ser isiru fil-parroċċa, għal ġimgħat u xhur li ġejjin. Żommu ruħkom aġġornati billi żżuru dan is-sit ta' spiss, u billi tagħmlu like fuq il-paġna tal-Facebook tagħna.

 

 

 


© Copyright 2015 - Senglea Parish, Malta