Merħba fil-portali elettroniku tal-Kolleġjata Bazilika Marija Bambina ta’ Senglea. F’dan is-sit għandkom issibu l-informazzjoni kollha li jista’ jkollkom bzonn dwar din il-parroċċa. Fis-sezzjoni tal-Kalendarju tistgħu ssibu mnizzlin l-attivitajiet kollha li jkunu ser isiru fil-parroċċa, għax xhur li ġejjin. Zommu ruħkom aġġornati billi zzuru dan is-sit ta’ spiss, u billi tagħmlu like fuq il-paġna tal-Facebook tagħna.

Grazzi

 

 

 


© Copyright 2015 - Senglea Parish, Malta